Rescue Diver

Kurs PADI Rescue Diver jest zasadniczym krokiem w rozwoju nurkowej wiedzy i doświadczenia. Nurek Ratownik uczy się koncentrować nie tylko na sobie, ale także uwzględniać bezpieczeństwo i samopoczucie innych nurków. Dlatego właśnie certyfikat PADI Rescue Diver jest wymaganiem wstępnym na wszystkie profesjonalne kursy PADI. Podczas kursu Nurka Ratownika, kursanci nuczą się kompleksowo postępować w razie wypadku nurkowego oraz stosować odpowiednie techniki podczas asystowania w pomocy innym. Kurs składa się z trzech głównych modułów : Sesje teoretyczne, ratownicze sesje szkoleniowe oraz scenariusze na wodach otwartych.


JAK WYGLĄDA SZKOLENIE?

Program kursu Rescue Diver obejmuje praktyczne ćwiczenia postępowania podczas 12 różnych scenariuszy sytuacji awaryjnych i wypadków nurkowych:

  • postępowanie ze zmęczonym nurkiem
  • postępowanie ze spanikowanym nurkiem na powierzchni
  • udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu ofiara przytomna
  • postępowanie ze spanikowanym nurkiem pod wodą
  • zaginięcie nurka
  • wynoszenie na powierzchnię nieprzytomnego nurka
  • nieprzytomny nurek na powierzchni
  • wyjście z nieprzytomnym nurkiem na brzeg
  • pierwsza pomoc przy urazach ciśnieniowych
  • udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu – ofiara nieprzytomna
  • podwodne poszukiwania – scenariusz wypadku
  • wypadek nurkowy – scenariusz wypadku

WYMAGANIA WSTĘPNE:
  • Ukończone 12 lat. (Uwaga: kursanci w wieku 12–14 lat otrzymują certyfikat Junior Rescue Diver.) 
  • Kursanci, którzy mają ukończone 15 lat, otrzymują certyfikat Rescue Diver
  • Certyfikat PADI ( Junior) Advanced Open Water Diver – z zaliczonym nurkowaniem typu Adventure – podwodna nawigacja.
  • Ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Szkolenie można też odbyć równolegle z kursem Rescue.

 

37

37

37