PODWODNA NAWIGACJA 

Kurs specjalizacyjny z podwodnej nawigacji ma na celu rozszerzenie posiadanej wiedzy nurka na temat sposobów oraz metod nawigacji pod powierzchnią wody. Istnieją dwa sposoby nawigacji które można zastosować w zależności od posiadanego doświadczenia oraz znajomości akwenu, na którym przeprowadzane są nurkowania. Do sposobów podwodnego nawigowania można zaliczyć nawigację naturalną, podczas której wykorzystywane są elementy otaczającego nas środowiska takie jak kamienie, promienie słoneczne, ukształtowanie dna, elementy charakterystyczne. Kolejnym sposobem jest wykorzystanie kompasu i innych przyrządów pomiarowych. Ta metoda stosowana jest w sytuacjach, kiedy zastosowanie nawigacji naturalnej jest niemożliwe.


JAK WYGLĄDA SZKOLENIE?

WYMAGANIA WSTĘPNE:
  • Minimalny wiek : 10 lat.
  • Wstępnie wymagane certyfikaty: (Junior) Open Water Diver.
  • Ilość nurkowań w ramach kursu: 3 nurkowania na wodach otwartych.

 

37

25

25