SUCHE SKAFANDRY

Szkolenie z zakresu nurkowania w suchych skafandrach daje możliwość poznania różnych typów suchych skafandrów nurkowych, poznania zasad ich użytkowania a także konserwacji. Kurs przede wszystkim nastawiony na jest na kształtowanie oraz zdobywanie umiejętności niezbędnych do bezpiecznego oraz prawidłowego nurkowania w suchym skafandrze, który znacząco podwyższa komfort w trakcie nurkowania. Choć suchych skafandrów używa się głównie w zimnych wodach, istnieją również nurkowie, którzy nurkują w nich przez cały rok w każdym miejscu na świecie. 


JAK WYGLĄDA SZKOLENIE?

W trakcie trwania zajęć teoretycznych omówione zostają właściwości oraz budowa suchego skafandra, postępowanie w sytuacjach awaryjnych oraz sposoby regulowania pływalności z wykorzystaniem skafandra. W skład zajęć praktycznych zalicza się jedno nurkowanie na basenie i dwa na wodach otwartych.


WYMAGANIA WSTĘPNE:
  • Minimalny wiek: 10 lat.
  • Wstępnie wymagane certyfikaty: (Junior) Open Water Diver.
  • Ilość nurkowań w ramach kursu: 2 nurkowania na wodach otwartych.

 

37

25

25