NITROX

Nurkowanie na mieszankach nitroksowych z każdą chwilą staje się coraz bardziej popularne, a co za tym idzie, jest coraz bardziej dostępne. W czasie trwania kursu, nurkowie zostają zapoznani z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku nurkowania na mieszankach nitroksowych, w których zawartość tlenu wacha się pomiędzy 22% a 40%. Mieszanka nitroksowa, zwana również jako Enriched Air Nitrox jest taką mieszaniną tlenu oraz azotu, która procentowo ma większą zawartość tlenu niż w zwykłym powietrzu. Wyeliminowanie azotu z mieszanki powietrza używanego podczas nurkowania, poprzez zwiększenie zawartości tlenu, zmniejsza skutki oddziaływania azotu na organizm nurka. Nurkując z mieszanką oddechową o wyższej zawartości tlenu, zmniejszamy możliwość nasycenia naszego organizmu azotem, a ponadto wydłużamy bezdekompresyjne limity nurkowe, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa podczas całego nurkowania. 


JAK WYGLĄDA SZKOLENIE?

Zajęcia praktyczne omawiają takie zagadnienia jak metody wykorzystywane do przygotowywania mieszanek nitroksowych, używanie analizatorów zawartości tlenu niezbędnych do badania powietrza przed każdym nurkowaniem oraz planowanie nurkowań z wykorzystaniem mieszanek nitroksowych. W czasie trwania kursu zalecane jest wykonanie dwóch nurkowań z wykorzystaniem mieszanki nitroksowej, choć nie jest to element obowiązkowy.


WYMAGANIA WSTĘPNE:
  • Minimalny wiek: 12 lat.
  • Wstępnie wymagane certyfikaty: (Junior) Open Water Diver.
  • Ilość nurkowań w ramach kursu: 2 opcjonalne nurkowania na wodach otwartych.

 

37

25

17