Kurs Emergency First Response: ratunek nad wodą

Emergency First Response to kurs pierwszej pomocy
i resuscytacji krążeniowo–oddechowej dopasowany
do sytuacji spotykanych nad i pod wodą.

Nie wymaga on kursów nurkowych — jest przeznaczony
dla każdego, kto chciałby zyskać wiedzę i umiejętności
szybkiego niesienia pomocy. Dla nurków to cenne
uzupełnienie wiedzy i kolejne dobre nawyki.
Dla osób nienurkujących — umiejętności, które
mogą potem ocalić życie i chronić zdrowie.

Warto umieć pomóc sobie i innym — i niech te
umiejętności przydają się jak najrzadziej!

Życzymy zdrowia i zapraszamy na kurs!

Zapytaj o kurs Emergency First Response

Just Dive Kraków to kursy nurkowania dla początkujących,
zaawansowanych i profesjonalistów. Tu ludzie, dla których
nurkowanie to pasja, a czasem i zawód, są u siebie.
Czekamy na Twoją wiadomość:Pierwsza pomoc dla nurków Kraków: Just Dive Emergency First Response

Kurs Emergency First Response ma na celu zapoznanie kursanta z procedurami postępowania na miejscu wypadku, a także z metodami i techniką udzielania wstępnej oraz dalszej pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym na skutek wypadków. W czasie szkolenia kursanci zapoznają się z widzą niezbędną do udzielenia pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Jak wyglądają zajęcia?

Na kursie są przedstawiane i omawiane metody pomocy poszkodowanym w wypadkach takich jak złamania i zwichnięcia, wylewy, urazy szyi, głowy, oparzenia, wyziębienie, ataki epilepsji, zawał serca, krwotoki, porażenie energią elektryczną. Kurs ten zalecany jest zarówno nurkom, którzy pragną kontynuować swoją edukację oraz wszystkim innym osobom, które chcą nieść pomoc innym. W czasie trwania szkolenia przeprowadzane są zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktycznie w formie wykładów.

Wymagania wstępne

Do tego kursu nie jest wymagane ukończenie wstępnych kursów.

Formularz do zajęć

Emergency First Response 1szkoła nurkowania kraków
Emergency First Response 2szkoła nurkowania kraków
Emergency First Response 3szkoła nurkowania kraków