DIVEMASTER

Kurs Divemaster PADI jest pierwszym krokiem na drodze do tego, aby zostać profesjonalnym nurkiem.  Osoby które pozytywnie ukończą to szkolenie zyskają rangę certyfikowanego asystenta instruktora podczas szkolenia kursantów. Jako Divemaster będziesz mógł nadzorować certyfikowanych nurków podczas ich aktywności nurkowych oraz inne osoby w trakcie poznawania przez nich podwodnego świata. Divemasterzy PADI, którzy kierują swe kroki w stronę dalszej edukacji na poziomie profesjonalnym, poprzez stopnie Asystent Instruktora PADI mogą wziąć udział w kursie instruktorskim i otrzymać certyfikację instruktorską jako Open Water Scuba Instructor PADI. Kurs obejmuje również serię wykładów obejmujących teorię nurkowania, planowanie i organizowanie nurkowań oraz asystowanie przy kursach.


JAK WYGLĄDA SZKOLENIE?

 


WYMAGANIA WSTĘPNE: 
  • Certyfikat PADI Advanced Open Water Diver oraz PADI Rescue Diver.
  • Ukończone 18 lat.
  • 40 zalogowanych nurkowań ze sprzętem powietrznym Divemaster w chwili rozpoczęcia kursu.
  • 60 zalogowanych nurkowań ze sprzętem powietrznym Divemaster do chwili zakończenia kursu.
  • Ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

 

37

37

37