Rekonwersja: nurkowanie dla żołnierzy + DOPŁATA MON

Rekonwersja to kursy
nurkowania dla żołnierzy zawodowych,
którzy chcą rozwijać się po przejściu na emeryturę: zdobyć
nowe uprawnienia, możliwość bardzo ciekawej pracy
i utrzymać doskonałą kondycję.

Kursy Emergency First Response, Rescue Diver, poszukiwanie
i wydobywanie… Koniec służby w jednostce może oznaczać
początek dyscyplinującej fizycznie i psychicznie pasji
oraz nowej, wyjątkowej specjalizacji zawodowej.

POLEM WALKI I WYZWAŃ STANIE SIĘ TERAZ WODA

GRATIS LUB ZA DOPŁATĄ

Kursy w ramach rekonwersji są dotowane przez MON
kwota wsparcia zależy od stażu służby.


Szkoła nurkowania Just Dive w Krakowie prowadzi kursy nurkowania w ramach rekonwersji żołnierzy zawodowych i emerytów wojskowych:

Czym są kursy nurkowania w ramach rekonwersji żołnierzy zawodowych?

Rekonwersja żołnierzy zawodowych, którzy przeszli lub mają zamiar przejść na emeryturę, jest procesem polegającym na ich przekwalifikowaniu zawodowym i umożliwia im zdobycie nowych umiejętności zawodowych.

Wsparcie finansowe na szkolenia realizowane w ramach rekonwersji przysługuje każdemu żołnierzowi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 roku, wsparcie finansowe jest uzależnione od stażu pełnionej służby.

Zadania związane z rekonwersją żołnierzy zawodowych relizowane są przez Departament Spraw Socjalnych MON, który nadzoruje proces przyznawania rekonwersji w całym Ministerstwie Obrony Narodowej. W przeważającej więszkości, wszelkie kwestie związane z rekonwersją załatwiane są między Wojskowym Biurem Emerytalnym przy wojewódzkim WKU, a zainteresowanym żołnierzem.

Posiadamy wszelkie uprawnienia szkoleniowe oraz wpisy do rejestrów jednostek szkoleniowych, na mocy których możemy pełnoprawnie przeprowadzać kursy. Osoby korzystające z rekonwersji mogą wybierać dowolne krusy nurkowania spośród naszej oferty. Rekonwersja daje nam również możliwość rozliczenia się w formie bezgotówkowej bezporśrednio z Wojskowym Biurem Emerytalnym.

W ramach rekonwersji żołnierzy zawodowych przeprowadziliśmy już bardzo dużo szkoleń. Znamy procedury przez które musimy przejść, aby móc wyszkolić osobę korzystającą z rekonwersji. Pomagamy również wypełnić wszelkie dokumenty, niezbędne do uzyskania świadczenia. Po przeprowadzonym szkoleniu wystawiamy certyfikaty oraz stosowne oświadczenia i dokumenty, które następnie należy przedłożyć do jednostki przydzielającej świadczenie z tytułu rekonwersji.

Rekonwersja żołnierzy zawodowych w Just Dive Kraków: jakie kursy, dla kogo, gdzie i kiedy?

Na tyle na ile to jest możliwe, postaram się co nieco bardziej przytoczyć temat związany z kursami w ramach rekonwersji, w oparciu o akty prawne. Zgodnie z obecnymi Ustawami i rozporządzeniami rekonwersja kadr może być podejmowana wobec:

 • żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej,
 • małżonków żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Akty prawne normujące działalność rekonwersyjną: 

Zgodnie z w/w aktami prawnymi rekonwersja z zakresu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych lub pośrednictwa pracy przysługuje na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

Z kolei rekonwersja z zakresu przekwalifikowania zawodowego przysługuje w ciągu 2 lat przed odejściem z wojska oraz 2 lata po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej. To właśnie w ramach przekwalifikowania zawodowego przeprowadzamy kursy nurkowania w ramach rekonwersja żołnierzy zawowodych.

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się:

 • koszty przekwalifikowania zawodowego,
 • przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe, lub do miejsca odbywania praktyki,
 • zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej.

Rekonwersja żołnierzy zawodowych w Just Dive Kraków: warunki dopłaty, kwota dofinansowania

Na dzień pisania tego artykułu, z pozyskanych informacji wynika, że świadczenie pieniężne w ramach rekonwersji jest regulowane przez Ustawę z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., nr 113 poz. 745).

Zgodnie z jej treścią pomoc z tytułu rekonwersja żółnierzy zawodowych wynosi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz zawodowy, były żołnierz zawodowy lub zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy. Koszty przekwalifikowania zawodowego wynoszą:

 • po 4 latach służby wojskowej – 100%  (2737,50 zł)
 • po 9 latach służby wojskowej – 200% (5475 zł)
 • po 15 latach służby wojskowej – 300% (8212,50 zł)

 W ramach pomocy mogą być pokrywane koszty:

 • przekwalifikowania zawodowego
 • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę)
 • zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej

Dzięki rekonwersji Wojsko Polskie realizuje politykę personalną Sił Zbrojnych RP. Można powiedzieć, że jest to obowiązek Państwa wobec żołnierzy, mający na celu utrzymanie wysokowykształconej kadry, głównie w instytucjach militarnych i adminsitracji państwowej. Proces rekonwersji jest pewnego rodzaju mobilizacją żołnierzy, do poszukiwania nowego zajęcia i utrzymania ich aktywności zawodowej na rynku pracy.

Zapytaj o rekonwersję żołnierzy zawodowowych:

Jesteś żołnierzem? Zyskaj kurs z dopłatą lub nawet gratis.
Darmowy lub dotowany kurs nurkowania może być
wspaniałym uzupełnieniem Twoich umiejętności,
a w przyszłości pasją czy nawet nową pracą.

Just Dive przeszkoliło już wielu żołnierzy:
to dobre miejsce dla profesjonalistów.
Zapraszamy:

rekonwersja
rekonwersja kurs
Rekonwersja żołnierzy zawodowych 1szkoła nurkowania kraków